fredag 1 december 2017

Podcast - How to Be a Girl


 
How to Be a Girl is an audio podcast I produce about life with my transgender daughter. It stars the two of us -- a single mom and an eight-year-old "girl with a penis" -- as we attempt together to sort out just what it means to be a girl.

Barnen är framtiden, och dubbelt så när det kommer till trans, då nästa steg för transrörelsen och det som förmodligen kommer uppmärksammas mer och mer även utifrån, är just transbarn, och hur vi som föräldrar och samhälle ska förhålla oss till dom och deras önskemål. How to Be a Girl är väldigt intressant då det är en dokumentär-serie skapad av föräldern till ett transbarn, snarare än producerat för teve av ett helt team, det vill säga formatet i vilket vi är vana att se och höra (om) transbarn - if at all. Serien är även pågående, och har redan funnits i tre år, vilket innebär att vi får en inblick i förälderns och transbarnets liv, tankar, och känslor på ett "longitudinellt sätt" som vi sällan får chansen till annars. Vore sååå kul om serien fanns om 5-10 år och transbarnet tog över podcasten från mamma. Vore mindre kul om hon inte kände hon kunde göra något sådant för att hon om 5-10 år inte ville ta risken att röja sin identitet på grund av rövhattarnas potentiella backlash. But still, serien, idag, är fin, and I recommend.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar