lördag 14 januari 2017

Förtröstan


Det är skillnad på tron (belief) på en magi som vi utför med intention och vars effekt vi tror på i dess form som en (högre) makt, och tron på den Abrahamitiska Gud vars otvivelaktiga existens inför oss skulle omöjliggöra tron (faith) på denna. På högre makter tror vi - i Yahweh kan vi enbart ha förtroende.

§

I tvivlet både söker och finner vi. Tvivlet för oss framåt, får oss att utvecklas i dess brist. När vi finner det vi söker gör vi det enbart temporärt, för att ånyo finna oss i sökandet. Det är inte i bristen, i resan, närmandet, som synden ligger, utan i bristen på tillit till utforskandet - när vi inte längre ser världen som en rörelse värd att utforska, en rörelse vi är del av. Ibland ser vi enbart stunden och missar således stundandet - i dessa stunder behöver vi lämna någonting för att finna något annat, för att hitta tillbaka, för att se på nytt. Såsom på jorden, så ock i himmelen - innanför och utanpå oss gör Gud samma resa, lämnar oss för att finna utrymme inom sig så att hen kan hitta tillbaka till oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar