fredag 7 oktober 2016

Nyhet/Artikel - One Million Moms Attack H&M Over Cis Woman They Believe is Trans, Miss Actual Trans Woman
I can't even.

Länk.

Let's just kolla på H&M's nya reklamvideo, som gör åtminstone mig glad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar