onsdag 10 augusti 2016

Forskning - Fokus på styrkelyftarna i "Endocrine Profiles in 693 Elite Athletes in the Post-Competition Setting"

Länk.

När jag tittade lite närmare på de 18 manliga styrkelyftarna på elitnivå som detta forskningsprojekt hade undersökt, och sedan jämförde dessas resultat med de andra atleternas, blev det tydligt att det fanns en diskrepans mellan de manliga styrkelyftarna och i princip resten av atleterna. Dom vägde förvisso inte mest, men dom hade högst BMI (24 .7 +-5. 5), och markant högst andel kroppsfett (19. 6% +-11. 7). Dom var även äldst (34 .9+-5. 3), faktiskt 10.3 år över medelåldern. Allt jag nämnt kommer inte direkt som en överraskning, men det som gjorde det var att styrkelyftarnas testosteronvärden var ungefär hälften av de andra atleternas, och faktiskt på gränsen för det manliga normalvärdet! De manliga styrkelyftarnas testosteronvärde var 8.8+-2. 9, och genomsnittet låg på 14.6, vilket även det är förvånande i sig då jag har sett siffror på runt 24 när det kommit till den generella manliga, unga, populationen. Även när det kommer till dessa styrkelyftarnas tillväxthormon-värden så är det extremt - extremt lågt, dvs. Deras GH-värde (som det också heter) låg på 0 .8 +- 1, medan medelvärdet för alla manliga atleter i studien var 13.6, och track and fieldarna kom upp i ett medelvärde så pass högt som 32.4. What the hell is going on here, then? Kan testosteronvärdena förklaras av de andra värdena som BMI, andel kroppsfett och ålder som styrkelyftarna också skiljer sig i? Jag tror inte det är tillräckligt. Kan valet av metod ha något med saken att göra, att blodproven togs inom loppet av två timmar efter ett "international competitive event"? Jag menar om man tog blodproven efter att styrkelyftarna hade lyft, kan deras värden ha fuckats upp helt otroligt mycket av den atletiska prestation på ett sätt som andra atleters prestation inte gjordes? Kan det hela ha något att göra med effekterna av doping, måhända?

Styrkelyftarna i studien
Vikt (kg): 84 +-19. 5
BMI: 24 .7 +-5. 5
Ålder: 34 .9+- 5. 3 (Mean: 25.4)
Andel kroppsfett (%): 19. 6 +-11. 7
Testosteron: 8. 8+-2. 9 (Mean: 14.6)
Growth Hormone: 0 .8 +-1 (Mean: 13.6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar