måndag 8 augusti 2016

Nyhet - Könsöverskridande klädsel i arbetslivet

"Man får själv välja mellan manlig och kvinnlig uniform på jobbet. Det slår fackförbundet Unionen fast i en rättsutredning."

Länk. Fler citat:

Om arbetsgivaren kräver uniform ska den anställda få välja om hen vill bära kvinnlig eller manlig uniform. Att neka arbetstagare att växelvis använda manliga och kvinnliga uniformer kan utgöra ett missgynnande.
/.../
Enligt en undersökning från European union agency for fundamental rights har 85 procent av de som klär sig könsöverskridande aldrig berättat det på jobbet. Undersökningen visar också att graden av öppenhet är lägre i Sverige än i andra europeiska länder. Endast 5 procent av de personer som klär sig könsöverskridande är alltid öppna med det på jobbet, Peter Tai Christensen. Från nästa år måste alla arbetsgivare jobba aktivt för att förebygga diskriminering av personer som klär sig könsöverskridande samt främja deras rättigheter. 

Jag funderar på vad för slags rättigheter jag som anställd har hos en arbetsgivare som inte kräver någon särskild uniform - får jag fortfarande klä mig i kvinnokläder utan att bli avskedad? Sedan är det även intressant varför progressiva Sverige skulle ha så dålig statistik vad gäller könsöverskridande jobbande jämfört med resten av Europa. Alltså jag har ju själv bidragit till den, men vafan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar