onsdag 24 augusti 2016

Nyhet/Artikel - Förvaltningsrätten i Stockholm ger transperson rätt att byta juridiskt kön – men ny lag krävs

I dagarna kom en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm gällande en man som ansökt om att få ett nytt juridiskt kön, det vill säga en ny könstillhörighet, som just man. Socialstyrelsens Rättsliga råd hade avslagit mannens ansökan med motiveringen att det i hans journaler uttryckts tvivel från en läkare gällande hans könsidentitet. Domen innebär att förvaltningsrätten inte stödjer linjen från Rättsliga rådet, utan istället bifaller mannens ansökan.

Länk.

Beslutet kan överklagas och är väl inte prejudicerande i vilket fall som helst, men likväl awesome och ger mig hopp vad gäller självbestämmande inom ramen för trans i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar